V cene výstavby nie je zahrnuté

Projektová dokumentácia, vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, terasy, okapové chodníky, spevnené plochy, obklad betónového schodiska, zábradlia, kuchynská linka, interiérové dvere, krb a komín, svietidlá, podlahy v obytných miestnostiach, obklady a dlažby,  náter na stenách a stropoch, alarm, sanita, oplotenie pozemku, záhradné úpravy, odvoz a poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu, vedľajšie rozpočtové náklady.

Počas celej doby výstavby bez obmedzenia času je investor povinný zabezpečiť na pracovisku el. energiu 230V a 400V (doporučené min. istenie 3x25A C), vodu, WC.

Ak máte nejaké otázky ohľadne ceny kontaktujte ma na denystav@gmail.com alebo 0918 341 705.


Holodom

V cene Holodomu je: Základová doska podľa popisu Skladba domu, obvodové, nosné a nenosné steny, strop (keramický alebo sadrokartónový podhľad podľa dohody a rozpočtu), strešná konštrukcia, izolácie stropu, zateplenie obvodových stien EPS 200mm s koncovou úpravou - Silikónova omietka Baumit SilikonTop podľa výberu z aktuálneho katálogu v cene je dvojfarebné prevedenie (cena fasádnej farby sa môže meniť podľa výberu farby, typu a koncovej realizácie), vnútorné striekané omietky (vápeno-cementové), el. podlahové kúrenie, okná, vchodové dvere, vnútorné rozvody vody, odpadu, el. inštalácia. 

Skladba domu

Základy:
Výkop základových pásov po obvode max šírka 45cm (bežne 40cm) a hĺbka cca 90cm
Výkop základových pásov pod nosnou priečkou max šírka 45cm (bežne 40cm) a hĺbka cca 50cm
Umiestnenie priechodiek na prívod el. rozvodu a vody, rozvod odpadu na potrebné miesta v rámci základovej dosky
Uloženie zemniaceho pásu
Vyliatie základových pásov betónom B15
Umiestnenie roxorových tyčí priemeru 12mm kolmo do základových pásov cca vo vzdialenosti 1m od seba ak ide viac ako 1 rad DT
Osadenie DT tvárnic 24x50x30 po obvode a nosných priečiek (v bežnom rozpočte max jeden rad DT, ak nebolo dohodnuté inak v rozpočte)
Umiestnenie roxorových tyčí priemeru 6mm rovnobežne, ak ide viac ako 1 rad DT
Vyliatie tvárníc DT betónom B15
Zásyp medzipriestoru a ak je potrebné zásyp sa zhutní
Položenie karirohože na vnútorný zásip (jedna vrstva 10x10 priemer 5mm alebo 15x15 priemer 6mm)
Vyliatie základovej dosky cca 5cm nad DT tvárnice, uhladené do relatívnej roviny, výška vyliatia je cca 15cm nad štrkový zásyp a to betónom B20
 
Obvodová a nosná stena - Murovanie
Penetrácia pod obvodový a nosný múr na šírku cca 50cm
Nalepenie izolácie IPA pod obvodový a nosný múr cca 50cm
Vymurovanie obvodových a nosných priečok do potrebnej výšky podľa projektovej dokumentácie tehlou Heluz Plus brusená 25 (ak nebolo v rozpočte uvedené inak)
Vymurovanie prekladov podľa projektovej dokumentácie (ak nebolo dohodnuté inak)
Šalovanie a armovanie venca (výstuž roxor 4x 12mm, zaliate betón B20), okenné a dverové preklady.
Vymurovanie komína (ak je uvedený v rozpočte)
 
Stropná konštrukcia - ak je uvedená v rozpočte
Uloženie stropných nosníkov max o dĺžke 7 bm (dlhšie nosníky môžu navýšiť cenu rozpočtu)
Položenie keramických vložiek na nosníky
Armatúra
Vyliatie betónom B25 a to cca 5cm nad keramické vložky
 
Strešná konštrukcia šikmá Bramac
Väzníková alebo tesárska konštrukcia podľa projektu, ak nebolo dohodnuté inak
Vysoko difúzna fólia
Latovanie
Položenie krytiny Bramac Renova a to v čiernej alebo tehlovej červenej farbe
 
Strešná konštrukcia rovná
vrchný izolačný pás
podkladný pás na polystyrén
tepelná izolácia - spádove dosky z polystyrénu cca 20-30cm
špecialný parotesný pás
penetračný náter
 
Nenosné priečky - Murovanie
Penetrácia pod nenosný múr na šírku cca 50cm
Nalepenie izolácie IPA pod nenosný múr cca 50cm
Vymurovanie nenosných priečok do potrebnej výšky podľa projektovej dokumentácie tehlou Heluz brusená 11,5 (ak nebolo v rozpočte uvedené inak)
Nad dvere v nenosnej priečke je umiestnený preklad
 
Hydroizolácia základovej dosky
Penetrácia celej vnútornej plochy 1.NP
Nalepenie izolácie IPA na 1.NP
 
Inštálacie
Montáž rozvodu vody a kanalizácie v rámci domu (cena v rozpočte nezahŕňa napojenie mimo základovej dosky a ani pivnice). Na rozvody vody sú použité umelohmotné trúbky. Trúbky sú inštalované od vodomeru až k jednotlivým odberným miestam. Vodomer nie je predmetom dodávky. Batérie a ukončovacie predmety nie sú predmetom dodávky.
Montáž el. rozvodu a hromozvodu v rámci domu (cena v rozpočte nezahŕňa rozvody, ktoré budú umiestnené mimo RD a ani prívodný kábel do RD). Rozvody sú ukončené zásuvkami a vypínačmi. Svietidlá ani iné zariadenia nie sú súčasťou dodávky. V cene dodávky je na každú miestnosť jeden svetelný vývod a na každú obytnú miestnosť 3ks zásuviek (v obývačke a kuchyni je tento počet 5ks). V cene je započítaný koaxiálny rozvod na obývačku 1ks. Dátova ani iná sieť nie je v cene rozpočtu. Umiestnenie vypínačov, zásuviek a elektrorozvádzača určí príslušný projektant.
Montáž okien a vchodových dverí (štandardne profil Salamander 5-komorový, 2-sklo, biela farba, vchodové dvere výber z katalógu - iné variácie sa naceňujú samostatne)
 
Zateplenie a fasáda
Nalepenie EPS dosiek o hrúbke 20cm a ukotvenie hmoždinkami na to určenými (ak nebolo dohodnuté inak)
Úprava ukončenia strešnej konštrukcie do požadovaného tvaru OSB doskou
Upevnenie EPS dosiek o hrúbke 1-2cm na OSB dosku
Natiahnutie do lepidla a sieťky
Penetrácia
Silikónova omietka Baumit SilikonTop podľa výberu z aktuálneho katálogu v cene je dvoj-farebné prevedenie (cena fasádnej farby sa može meniť podľa výberu farby, typu a koncovej realizácie)
Osadenie parapiet z vonkajšiej strany
 
Omietky
Strojové vápeno cementové omietky značky Baumit  (obvodové steny z vnútornej strany, nosné a nenosné priečky z oboch strán, strop ak je keramický alebo betónový)
 
Podlahová konštrukcia na 1NP
EPS dosky podlahové cca 13-15cm
Reflexná fólia
El. podlahové kúrenie v obytných miestnostiach značky Fénix Vodiče ADSV a termostat BMR VTM3000
Betónova mazanina cca 4-5cm
 
Podlahová Konštrukcia na 2NP
EPS dosky podlahové 5cm
Reflexná fólia
El. podlahové kúrenie v obytných miestnostiach značky Fénix Vodiče ADSV a termostat BMR VTM3000
Betónova mazanina cca 4-5cm
 
Izolácie a sadrokartón
Izolácia strechy podľa typu cca 30cm vaty (uložená na sádrokartónovej konštrukcii)
Montáž CD a UD profilov
Montáž sadrokartónu
Sadrovanie a brúsenie sadrokartónu v kvalite Q2
 
Žľaby a zvody
K odvedeniu dažďovej vody zo strechy sú montované odkvapové žľaby a zvodové rúry. Zhotovené sú z  pozinkovaného plechu, tvar polkruhový. Vyústenie zvodových rúr je na terén.
 
Zmeny konštrukcie, technológie a materiálov, pokiaľ neznamenajú pre stavebníka zníženie výkonu si vyhradzujeme v záujme technického pokroku a zvýšenia kvality.
 

Kontakt

Denystav s.r.o.
Infolinka: 0918 040 255 Nízkoenergetický dom na kľúč


PREKLADAČ