Technológie....

Technológia, opak je tomu pravdou. Niektoré technológie sú nevyhnutné k prevádzke nízkoenergetického domu, iné sú doplnkové, zvyšujúce úspornosť.

1. Kontrolované vetranie
Kontrolované (riadené) vetranie s rekuperáciou (spätným získavaním tepla z odchádzajúceho vzduchu) je nevyhnutnou podmienkou prevádzky pasívnych domov. Zabezpečuje výmenu vzduchu v celej stavbe, spätné získanie tepla z odchádzajúceho vzduchu a ohriatie (ochladenie) vzduchu v zemnom kolektore. Pomocou kontrolovaného vetrania je možné aj stavbu vykurovať vložením elektrickej špirály do prúdu vzduchu. Táto technológia neumožňuje regulovanie teploty v jednotlivých miestnostiach a je rozšírená najmä v Českej republike. V Nemecku a Rakúsku sa používa menej.

2. Tepelné čerpadlo
Použitie tepelného čerpadla nie je nevyhnutné na dosiahnutie štandardu pasívneho domu, avšak vo väčšine prípadov sa používa na prípravu TUV a aj na nízkoteplotné vykurovanie. Ako zdroj tepla je možné použiť studňu alebo zemný výmenník. Tepelné čerpadlo sa zvyčajne dimenzuje na menší výkon, než je potreba tepla v najstudenejších dňoch. Vtedy sa na dokúrenie využíva krb ale iný pomocný zdroj tepla (napr. elektrický radiátor). V závislosti na tom, aká bude zima, budete takýto zdroj potrebovať 10 – 20 dní do roka. Pre pasívne domy je postačujúce TČ s príkonom 1,5 – 2,5 kW. Výberu tepelného čerpadla je treba venovať veľkú pozornosť. Na trhu je veľký výber v rôznych cenových reláciách a v rôznych kvalitatívnych stupňoch. Niektoré tepelné čerpadlá majú aj pomerne vyspelú reguláciu, ktorá berie do úvahy teplotu vstupnej a výstupnej kvapaliny zo zdroja tepla, vonkajšiu teplotu (ekvitermická regulácia), majú množstvo užitočných ochrán (napr. ochrana proti preťaženiu, proti výpadku fáz....) a pod.

3. Slnečné kolektory
Ani slnečné kolektory nie sú nevyhnutnou podmienkou pre prevádzku pasívnych domov, napomôžu však výrazným spôsobom pri energetickej bilancii. V prípade dobrého naprojektovania kolektorov je možné ušetriť 60-80% nákladov na prípravu TUV. Pritom je potrebné brať do úvahy aj nutnosť odvedenia prebytočného tepla v letných mesiacoch, na čo sa najlepšie hodí domáci bazén. Slnečné kolektory potrebujú tiež riadenie, ktoré ich ochránia v lete proti prehriatiu, prípadne v zime na maximálne využitie ich potenciálu.
Ešte je tu otázka použitia vákuových alebo atmosferických (klasických) kolektorov. Jednoznačná odpoveď je taká, že vákuové kolektory sú výhodnejšie, lebo dokážu získať tepelnú energiu aj bez priameho slnečného svitu prípadne v zimných mesiacoch. Cenovo sú však viac ako 2x drahšie a preto je na zváženie ich finančná efektívnosť.

4. Riadiaci systém
Každý spomenutý technologický celok má svoj vlastný riadiaci systém, ale na dokonalé využitie všetkých spomenutých technológií je potrebné inštalovať nadriadený systém, ktorý zabezpečí, komunikáciu medzi systémami a maximálne využitie potenciálu všetkých systémov. Riadiaci systém by mala dodávať firma, ktorá má v tejto oblasti skúsenosti a ktorá pozná aj technológiu, ktorú máte nainštalovanú. Najlepšie však je, ak kompletnú tepelnú schému aj riadenie dodáva jedna firma.


Kontakt

Denystav s.r.o.
Infolinka: 0918 040 255 Nízkoenergetický dom na kľúč


PREKLADAČ