Prečo zatepľovať?

Ekonomické a technické dôvody zatepľovania  

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60% z celkového množstva energie na vykurovanie. Táto energia postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými stavebnými konštrukciami (obvodovými stenami, stropnými a strešnými konštrukciami, oknami, či dverami).

 • Strechou 10 %
 • Stenami 32 %
 • Podlahou 7 %
 • Oknami 16 %
 • Tepelné straty vetraním 35 %
 • Tepelné straty vedením 65 %

Treba poznamenať, že úplne zabrániť tepelným stratám je nemožné, ale dajú sa výrazne znížiť.

Ekonomické dôvody zatepľovania

 • úspora na vykurovaní (cca 30 - 40%)
 • pri novostavbách menšie investície do vykurovacieho systému

Donedávna stavané domy bez zateplenia spotrebujú 15-20 m3 plynu na 1 m2 celkovej plochy obalového plášťa za 1 rok

Domy zateplené podľa najnovších platných európskych noriem spotrebujú 6 - 12 m3 plynu na 1 m2 celkovej plochy obalového plášťa za 1 rok

Technické dôvody zatepľovania

 • odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodovej konštrukcie (zamedzenie vzniku pliesní)
 • celkové zlepšenie tepelnej pohody v interiéri
 • zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov (zvukoizolačné pôsobenie tepelných izolácií)
 • pri panelových stavbách odstraňuje problémy so zatekaním cez škáry medzi panelmi
 • nové architektonické stvárnenie budovy

Ekologické hľadisko

 • zníženie spotreby energie na vykurovanie -> zníženie emisie škodlivých látok do ovzdušia  

Hygienické kritérium

 • zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budov
 • zamedzenie vzniku pliesní

 


Kontakt

Denystav s.r.o.
Infolinka: 0918 040 255 Nízkoenergetický dom na kľúč


PREKLADAČ